informacje o cookies!

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

Tutaj można się dowiedzieć, jakie to projekty, co jest ich celem i na jakim są etapie. Więcej informacji, czyli szczegółowe opisy, linki do dokumentów i konsultacji, można znaleźć klikając na tytuły.

Informacje o projekcie

Podstawowe informacje

Projekt pn. „Trening orientacji przestrzennej dla osób niewidomych i słabowidzących TOPON)” realizowany jest w ramach Osi priorytetowej IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, w ramach Działania 4.3 Współpraca ponadnarodowa Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.

Cel projektu

Celem projektu jest opracowanie, przetestowanie i wdrożenie nowego standardu kształcenia i dokształcania trenerów orientacji przestrzennej oraz programu szkolenia osób niewidomych i słabowidzących w zakresie orientacji przestrzennej.

Efektem projektu będzie przygotowanie standardu i programu szkolenia w zakresie orientacji przestrzennej. Standard ten następnie zostanie przetestowany. W wyniku testowania planowane jest wykształcenie min. 12 nowych trenerów orientacji przestrzennej, uzupełnienie kompetencji co najmniej 94 trenerów orientacji przestrzennej, a także nabycie kompetencji w zakresie orientacji przestrzennej przez co najmniej 200 osób z dysfunkcją wzroku. Po okresie testowania zarówno standard jak i program kształcenia zostanie zweryfikowany i wdrożony do stosowania.

Ponadto planowane wpisanie jest zawodu do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

Okres realizacji projektu

Projekt realizowany jest w okresie od dnia 1 czerwca 2021 r. do dnia 30 listopada 2023 r.

Wartość projektu

Na realizację projektu przeznaczono kwotę 6 208 708,00 zł, w tym kwota 5 854 190,77 zł pochodzi z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Etapy realizacji projektu

 1. Wypracowanie standardu i programu kształcenia i dokształcania trenerów/ek orientacji przestrzennej oraz programu kształcenia orientacji przestrzennej osób niewidomych i słabowidzących: czerwiec 2021 r. – styczeń 2022 r.;
 2. Testowanie standardu i programu kształcenia, uwzględniające również pilotaż treningu orientacji przestrzennej dla dorosłych osób niewidomych i słabowidzących: luty 2022 r. – czerwiec 2023 r.;
 3. Analiza efektów testowania standardu kształcenia trenerów/ek i programu kształcenia osób niewidomych i słabowidzących, opracowanie ostatecznej wersji produktów, opracowanie rekomendacji dotyczących systemu finansowania trenerów orientacji przestrzennej oraz wdrożenie standardów kształcenia trenerów i programu kształcenia osób z niepełnosprawnością wzroku do praktyki: październik 2022 r. – listopad 2023 r.

Planowane wyniki

W ramach projektu zaplanowano realizację następujących kluczowych wskaźników:

 1. zaktualizowanie kompetencji 94 trenerów orientacji przestrzennej;
 2. nabycie kompetencji trenera orientacji przestrzennej przez 12 nowych trenerów, którzy przejdą pełen kurs;
 3. nabycie kompetencji orientacji przestrzennej przez 200 osób niewidomych i słabowidzących;
 4. wdrożenie standardu i programu do praktyki organizacji partnerskich;
 5. złożenie wniosku o włączenie kwalifikacji trenera orientacji przestrzennej do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK).

Liderem projektu jest Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON), zaś partnerami są:

 1. Partnerzy krajowi:
 • Polski Związek Niewidomych (PZN);
 • Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi Stowarzyszenie (TONOS);
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej (APS);
 • Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego (FIRR)
 1. Partner ponadnarodowy - Instituttet for Blinde og Svagsynede z siedzibą w Danii.

PZN - stowarzyszenie osób z niepełnosprawnością wzroku, działa od 70 lat, posiada oddziały i placówki w całej Polsce. Niesie wszechstronną pomoc osobom dotkniętym chorobami narządu wzroku oraz ich rodzinom. Prowadzi działalność doradczą, rehabilitacyjną, informacyjną, szkoleniową, kulturalną i promocyjną. W ostatnich latach przeprowadził szereg projektów szkoleniowych, w ramach których średnio każdego roku ponad 500 osób przechodziło trening orientacji przestrzennej. Przeszkolił też ponad 150 trenerów orientacji przestrzennej.

TONOS – organizacją pożytku publicznego. Ma na celu otaczanie osób ociemniałych, niewidomych i słabowidzących wszechstronną opieką. Od ponad 100 lat uczy, wychowuje, rehabilituje i pomaga odnaleźć się w świecie. Od lat 70-tych przygotowuje pedagogów orientacji przestrzennej. W ciągu ostatnich 5 lat przeszkoliło 589 osób z niepełnosprawnością wzroku z orientacji przestrzennej i przygotowało 24 trenerów orientacji przestrzennej. Działania: prowadzenie Ośrodka Rehabilitacyjno-Wypoczynkowego w Sobieszowie, gdzie w 2019 przeszkolono z zakresu orientacji przestrzennej 90 osób niepełnosprawnych; prowadzenie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Laskach, gdzie w roku 2019 przeszkolono z zakresu orientacji przestrzennej 19 osób.

APS - nieprzerwanie od 1991r. na studiach stacjonarnych (wcześniej na studiach niestacjonarnych i podyplomowych) realizuje przygotowywanie nauczycieli do kształcenia i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością wzroku w ramach studiów stacjonarnych. Jest jedyną uczelnią w Polsce, która w programie studiów oferuje pełny program kształcenia nauczycieli/instruktorów orientacji przestrzennej (200 godzin zajęć dydaktycznych). Kształci nauczycieli z całego kraju, którzy po zakończeniu studiów często wracają do swoich rodzinnych miast oferując pomoc osobom niewidomym i słabowidzącym.

FIRR – organizacja pożytku publicznego działająca od 2003 r., której misją jest zapewnienie równych szans osobom z niepełnosprawnościami w Polsce oraz wspieranie ich niezależnego życia. FIRR oferuje różnorodne wsparcie – w tym w szczególności dla osób niewidomych i słabowidzących – w postaci kursów, szkoleń, porad prawnych i spotkań indywidualnych z psychologiem oraz doradcą zawodowym. Jej przedstawiciele czynnie uczestniczą w pracach sejmowych nad projektami ustaw. Fundacja prowadzi m.in. Monitoring Obywatelski Konwencji o prawach Osób z Niepełnosprawnościami, dzięki któremu każdy może zgłosić naruszenie praw podstawowych osób z niepełnosprawnościami. Wydaje też czasopismo „Tyfloświat”, nagrywa podcasty na tyflotechnicznej platformie medialnej „Tyflopodcast” i prowadzi portal o tematyce dostępnych technologii ułatwiających życie osobom z niepełnosprawnością  wzroku. W ciągu ostatnich 5 lat Fundacja zrealizowała 17 szkoleń, które obejmowały m.in. orientację przestrzenną (w tym pierwsze w Polsce szkolenia dot. rozwijania umiejętności echolokacji w orientacji przestrzennej) oraz 11 projektów dotyczących rehabilitacji społeczno-zawodowej osób z niepełnosprawnością wzroku.

Instituttet for Blinde og Svagsynede - krajowy ośrodek kompetencyjno-rehabilitacyjny osób z dysfunkcją wzroku w Danii. Prowadzi proces rehabilitacji od oceny potrzeb po konkretne wsparcie, w tym doradztwo, poradnictwo, indywidualnie dostosowane usługi rehabilitacyjne, edukację i szkolenie zawodowe. Posiada doświadczenie w realizacji szkoleń z zakresu orientacji przestrzennej, aktywizacji zawodowej jak i nowoczesnych technologii wspomagających proces rehabilitacji. Oferuje również indywidualnie przygotowaną edukację młodzieży dla niewidomej i niedowidzącej młodzieży z niepełnosprawnością sprzężoną.

IBOS zatrudnia około 130 pracowników z różnych dziedzin: pedagogów społecznych, pedagogów, fizjoterapeutów, terapeutów zajęciowych i instruktorów ADL i mobilności, nauczycieli muzyki i prowadzących warsztaty, masażystów, nauczycieli, instruktorów IT, psychologów, a także neuropsychologa i psychiatrę, doradców naukowych, konsultantów rynku pracy i pracowników socjalnych.

Projekt finansowany przez Centrum Projektów Europejskich.

Logotyp kolorowa grafika z napisem Centrum Projektów Europejskich